පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ අරලගංවිල කජුවත්ත නැමැති දුෂ්කර ගම්මානයේ වාසය කරන උසස් පෙළ හදාරන දැරියකගේ වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය හරහා සංසරණය වේ . මාස එකහමාරකින් පමණ ඇය පාසලට නොගිය බවයි ඇය එහිදී පවසා සිටින්නේ. කෑමට බීමට පවා යමක් නොමැතිව අසරණ ව සිටින තම පවුලට උදව් කරන මෙන් ඇය එහිදී ඉල්ලා සිටිනවා. ඇයගේ මව රෝගාතුරුව සිටින අතර ඇයට තවත් බාල සහෝදරයින් දෙදෙනෙක් ද සිටින බවත් ඔවුන්ව රැකබලා ගැනීමටද කිසිදු අයෙක් ඉදිරිපත් නොවන බවත් ඇය තවදුරටත් පවසා සිටිනවා.

 

වීඩියෝව නරඹන්න

පළ වූ පුවත සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට යොමු කල ලිපිය පහතින් කියවන්න.

 

ලිපිය කියවන්න

ජනපති කාර්යාලයේ ලිපියට එවු පිළිතුරු ලිපිය පහතින් කියවන්න.

ලිපිය කියවන්න

පුවත

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ අරලගංවිල කජුවත්ත නැමැති දුෂ්කර ගම්මානයේ වාසය කරන උසස් පෙළ හදාරන දැරියකගේ වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය හරහා සංසරණය වේ . මාස එකහමාරකින් පමණ ඇය පාසලට නොගිය බවයි ඇය එහිදී පවසා සිටින්නේ. කෑමට බීමට පවා යමක් නොමැතිව අසරණ ව සිටින තම පවුලට උදව් කරන මෙන් ඇය එහිදී ඉල්ලා සිටිනවා. ඇයගේ මව රෝගාතුරුව සිටින අතර ඇයට තවත් බාල සහෝදරයින් දෙදෙනෙක් ද සිටින බවත් ඔවුන්ව රැකබලා ගැනීමටද කිසිදු අයෙක් ඉදිරිපත් නොවන බවත් ඇය තවදුරටත් පවසා සිටිනවා.

 

වීඩියෝව නරඹන්න

ජනපති කාර්යාලයේ අවධානය

පළ වූ පුවත සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට යොමු කල ලිපිය පහතින් කියවන්න.

 

ලිපිය කියවන්න

බලධාරීයාගේ ප්‍රතිචාරය

ජනපති කාර්යාලයේ ලිපියට එවු පිළිතුරු ලිපිය පහතින් කියවන්න.

ලිපිය කියවන්න

වෙනත් ප්‍රතිචාර

වසර කිහිපයක සිට දිඹුලාගල,ඇල්ලේ වැව ධීවර කටයුතු සදහා රජයෙන් ආධාර උපකාරයක් නොලැබීම සහ ජලජ ශාක සහ වල් පැළෑටි වැඩි වීම තම රැකියාවට බාධාවක් වී ඇතැයි ධීවරයෝ පවසන බව පුවත්පතෙහි වාර්තා වී තිබේ.

පුවත කියවන්න

පළ වූ පුවත සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට යොමු කල ලිපිය පහතින් කියවන්න.

ලිපිය කියවන්න

ජනපති කාර්යාලයේ ලිපියට එවු පිළිතුරු ලිපිය පහතින් කියවන්න.

ලිපිය කියවන්න

පුවත

වසර කිහිපයක සිට දිඹුලාගල,ඇල්ලේ වැව ධීවර කටයුතු සදහා රජයෙන් ආධාර උපකාරයක් නොලැබීම සහ ජලජ ශාක සහ වල් පැළෑටි වැඩි වීම තම රැකියාවට බාධාවක් වී ඇතැයි ධීවරයෝ පවසන බව පුවත්පතෙහි වාර්තා වී තිබේ.

පුවත කියවන්න

ජනපති කාර්යාලයේ අවධානය

පළ වූ පුවත සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට යොමු කල ලිපිය පහතින් කියවන්න.

ලිපිය කියවන්න

බලධාරීයාගේ ප්‍රතිචාරය

ජනපති කාර්යාලයේ ලිපියට එවු පිළිතුරු ලිපිය පහතින් කියවන්න.

ලිපිය කියවන්න

වෙනත් ප්‍රතිචාර

ගෙවීම් මෙතෙක් සිදුකර නොමැති බව පවසමින් පාසල් පෙළපත් මුද්‍රණය කිරීමට නොහැකි වී ඇති බව පෞද්ගලික මුද්‍රණකරුවන්ගේ සංගමය පෙන්වා දෙන බව ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරයි.

පුවත කියවන්න

පළ වූ පුවත සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට යොමු කල ලිපිය පහතින් කියවන්න.

ලිපිය කියවන්න

ජනපති කාර්යාලයේ ලිපියට එවු පිළිතුරු ලිපිය පහතින් කියවන්න.

ලිපිය කියවන්න

පුවත

ගෙවීම් මෙතෙක් සිදුකර නොමැති බව පවසමින් පාසල් පෙළපත් මුද්‍රණය කිරීමට නොහැකි වී ඇති බව පෞද්ගලික මුද්‍රණකරුවන්ගේ සංගමය පෙන්වා දෙන බව ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරයි.

පුවත කියවන්න

ජනපති කාර්යාලයේ අවධානය

පළ වූ පුවත සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට යොමු කල ලිපිය පහතින් කියවන්න.

ලිපිය කියවන්න

බලධාරීයාගේ ප්‍රතිචාරය

ජනපති කාර්යාලයේ ලිපියට එවු පිළිතුරු ලිපිය පහතින් කියවන්න.

ලිපිය කියවන්න

වෙනත් ප්‍රතිචාර

තඹුත්තේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මහබෙල්ලන්කඩවල වැව කැඩී යෑම හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ ගොවීන්ගේ ගොවිතැන් කටයුතුවලට බාධා එල්ල වෙමින් පවතින බව සිරස ටීවී ප්‍රවෘත්ති තුළින් අනාවරණය කළේය.

 

පුවත කියවන්න

පළ වූ පුවත සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට යොමු කල ලිපිය පහතින් කියවන්න.

 

ලිපිය කියවන්න

ජනපති කාර්යාලයේ ලිපියට එවු පිළිතුරු ලිපිය පහතින් කියවන්න.

 

ලිපිය කියවන්න 

පුවත

තඹුත්තේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මහබෙල්ලන්කඩවල වැව කැඩී යෑම හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ ගොවීන්ගේ ගොවිතැන් කටයුතුවලට බාධා එල්ල වෙමින් පවතින බව සිරස ටීවී ප්‍රවෘත්ති තුළින් අනාවරණය කළේය.

 

පුවත කියවන්න

ජනපති කාර්යාලයේ අවධානය

පළ වූ පුවත සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට යොමු කල ලිපිය පහතින් කියවන්න.

 

ලිපිය කියවන්න

බලධාරීයාගේ ප්‍රතිචාරය

ජනපති කාර්යාලයේ ලිපියට එවු පිළිතුරු ලිපිය පහතින් කියවන්න.

 

ලිපිය කියවන්න 

වෙනත් ප්‍රතිචාර

ජය ශ්‍රී මහ බෝධි පරිශ්‍රය තුල මධ්‍යම පරිසර අධිකාරීය විසින්  වායු තත්ත්ව සංවේදක උපකරණයක් සවි කර මසක් ගත වුවත් ඉන් නිවැරදි දත්ත ලබා ගත නොහැකි බව  අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරයි.

 

පුවත කියවන්න

පළ වූ පුවත සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට යොමු කල ලිපිය පහතින් කියවන්න.

 

ලිපිය කියවන්න

ජනපති කාර්යාලයේ ලිපියට එවු පිළිතුරු ලිපිය පහතින් කියවන්න.

 

ලිපිය කියවන්න

පුවත

ජය ශ්‍රී මහ බෝධි පරිශ්‍රය තුල මධ්‍යම පරිසර අධිකාරීය විසින්  වායු තත්ත්ව සංවේදක උපකරණයක් සවි කර මසක් ගත වුවත් ඉන් නිවැරදි දත්ත ලබා ගත නොහැකි බව  අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරයි.

 

පුවත කියවන්න

ජනපති කාර්යාලයේ අවධානය

පළ වූ පුවත සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට යොමු කල ලිපිය පහතින් කියවන්න.

 

ලිපිය කියවන්න

බලධාරීයාගේ ප්‍රතිචාරය

ජනපති කාර්යාලයේ ලිපියට එවු පිළිතුරු ලිපිය පහතින් කියවන්න.

 

ලිපිය කියවන්න

වෙනත් ප්‍රතිචාර

හබරණ හිගුරක්ගොඩ අංක 29 තිඹිරිගස්වැව හේනයාය ගම්මානයේ වෙසෙන පවුල් 75 ක් කුළී වැඩ කිරීමෙන් ජීවත්ව ඇත. මේ වන විට කුළී වැඩක්වත් සොයාගත නොහැකිව ඔවුන් දැඩි අසරණව සිටින බව සිරස ටීවී ප්‍රවෘත්ති තුළින් අනාවරණය කෙරිණි.

 

පුවත කියවන්න

පළ වූ පුවත සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට යොමු කල ලිපිය පහතින් කියවන්න.

 

ලිපිය කියවන්න 

ජනපති කාර්යාලයේ ලිපියට එවු පිළිතුරු ලිපිය පහතින් කියවන්න.

 

වීඩියෝව නරඹන්න

පුවත

හබරණ හිගුරක්ගොඩ අංක 29 තිඹිරිගස්වැව හේනයාය ගම්මානයේ වෙසෙන පවුල් 75 ක් කුළී වැඩ කිරීමෙන් ජීවත්ව ඇත. මේ වන විට කුළී වැඩක්වත් සොයාගත නොහැකිව ඔවුන් දැඩි අසරණව සිටින බව සිරස ටීවී ප්‍රවෘත්ති තුළින් අනාවරණය කෙරිණි.

 

පුවත කියවන්න

ජනපති කාර්යාලයේ අවධානය

පළ වූ පුවත සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට යොමු කල ලිපිය පහතින් කියවන්න.

 

ලිපිය කියවන්න 

බලධාරීයාගේ ප්‍රතිචාරය

ජනපති කාර්යාලයේ ලිපියට එවු පිළිතුරු ලිපිය පහතින් කියවන්න.

 

වීඩියෝව නරඹන්න

වෙනත් ප්‍රතිචාර

අවුරුදු තුනක් වයසැති සිය දියණියගේ හදවත් සැත්කම සිදු කීරිම සඳහා උපකාර ඉල්ලමින් පියෙක් සිදු කරන ඉල්ලීම ‘දසත ලංකා නිව්ස්’ වෙබ් අඩවියේ පළකර තිබිණ.

පුවත කියවන්න

මෙම කුඩා දියණියගේ දෙමව්පියන් විසින් ජනාධිපති අරමුදල වෙත සිය ඉල්ලීම් ලිපිය ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ පෙබරවාරි මාසයේ 16 වන දිනයි. එම ඉල්ලීම් ලිපියට අනුව අවශ්‍ය තොරතුරු වාර්තා ඔවුන් පදිංචි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යාලයෙන් සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ලබා ගැනීමට ජනාධිපති අරමුදල විසින් මේ වනවිට කටයුතු කර අවසන්ය.

 

මේ වන විට ඔවුන් පදිංචි ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාගේ නිර්දේශය ද ජනාධිපති අරමුදල වෙත ලැබී ඇති අතර, රෝගියාට රෝහල්ගත වීමට දිනයක් ලබාගෙන එය ජනාධිපති අරමුදල වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු අනුමත වූ මුදල සඳහා වගකීම් ලිපියක් රෝහල වෙත යොමු කිරීමට කටයුතු කෙරෙමින් පවතී. තවද අදාළ දියණියගේ සැත්කම සඳහා අවශ්‍ය මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ හතරක මුදලක් ජනාධිපති කාර්යාලයේ මැදිහත් වීමෙන් ලබාදීමට ද නියමිතය.

ලිපිය කියවන්න

නැගෙනහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අදාළ පවුලේ සාමාජිකයන් වෙත වෛද්‍ය ආධාර ලෙස රුපියල් විසිදහසක දීමනාවක්, රුපියල් පන්දහසක සමෘද්ධි දීමනාවක්, ඉන්දීය සහනාධාර ලෙස ලැබුණු සහල් කිලෝ දහයක්, කිරිපිටි, ළමුන්ගේ වෛද්‍ය ආධාර ලෙස රුපියල් දහසක මුදලක් ලබාදීමට ද පියවර ගෙන ඇති බව දිස්ත්‍රික් ලේකම් තහවුරු කර ඇත.

 

ලිපිය කියවන්න

 

පුවත

අවුරුදු තුනක් වයසැති සිය දියණියගේ හදවත් සැත්කම සිදු කීරිම සඳහා උපකාර ඉල්ලමින් පියෙක් සිදු කරන ඉල්ලීම ‘දසත ලංකා නිව්ස්’ වෙබ් අඩවියේ පළකර තිබිණ.

පුවත කියවන්න

ජනපති කාර්යාලයේ අවධානය

මෙම කුඩා දියණියගේ දෙමව්පියන් විසින් ජනාධිපති අරමුදල වෙත සිය ඉල්ලීම් ලිපිය ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ පෙබරවාරි මාසයේ 16 වන දිනයි. එම ඉල්ලීම් ලිපියට අනුව අවශ්‍ය තොරතුරු වාර්තා ඔවුන් පදිංචි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යාලයෙන් සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ලබා ගැනීමට ජනාධිපති අරමුදල විසින් මේ වනවිට කටයුතු කර අවසන්ය.

 

මේ වන විට ඔවුන් පදිංචි ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාගේ නිර්දේශය ද ජනාධිපති අරමුදල වෙත ලැබී ඇති අතර, රෝගියාට රෝහල්ගත වීමට දිනයක් ලබාගෙන එය ජනාධිපති අරමුදල වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු අනුමත වූ මුදල සඳහා වගකීම් ලිපියක් රෝහල වෙත යොමු කිරීමට කටයුතු කෙරෙමින් පවතී. තවද අදාළ දියණියගේ සැත්කම සඳහා අවශ්‍ය මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ හතරක මුදලක් ජනාධිපති කාර්යාලයේ මැදිහත් වීමෙන් ලබාදීමට ද නියමිතය.

ලිපිය කියවන්න

බලධාරීයාගේ ප්‍රතිචාරය

නැගෙනහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අදාළ පවුලේ සාමාජිකයන් වෙත වෛද්‍ය ආධාර ලෙස රුපියල් විසිදහසක දීමනාවක්, රුපියල් පන්දහසක සමෘද්ධි දීමනාවක්, ඉන්දීය සහනාධාර ලෙස ලැබුණු සහල් කිලෝ දහයක්, කිරිපිටි, ළමුන්ගේ වෛද්‍ය ආධාර ලෙස රුපියල් දහසක මුදලක් ලබාදීමට ද පියවර ගෙන ඇති බව දිස්ත්‍රික් ලේකම් තහවුරු කර ඇත.

 

ලිපිය කියවන්න

 

වෙනත් ප්‍රතිචාර

රාගම ශික්ෂණ රෝහලේ විදුලි සෝපානය ක්‍රියා විරහිත වීම හේතුවෙන් රෝගීන් මෙන්ම කාර්ය මණ්ඩලය ද දැඩි අපහසුතාවකට පත්ව ඇති බව මව්බිම පුවත අනාවරණය කරයි.
පුවත කියවන්න

“රාගම ශික්ෂණ රෝහලේ ලිෆ්ට් එක කැඩිලා වසර දෙකයි “ මැයෙන් මව්බිම පුවත්පතේ 2022. 09. 08 දින පළ වූ පුවත සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් උපදෙස් දී ඇත.
ලිපිය කියවන්න

රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශයෙහි විදුලි සෝපාන දෙකක් අක්‍රීය වී ඇති බව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තහවුරු කර ඇත.
වසර 22 ක් පමණ පැරැණි අදාළ විදුලි සෝපාන අලුත්වැඩියා කිරීමට මෙම වසරේ ප්‍රතිපාදන නොමැති වීම හේතුවෙන් ලබන වසරේ ප්‍රතිපාදන ලද වහාම අලුත්වැඩියා කරන බව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා තවදුරටත් ලිපිය මගින් සදහන් කර සිටී.
ලිපිය කියවන්න

පුවත

රාගම ශික්ෂණ රෝහලේ විදුලි සෝපානය ක්‍රියා විරහිත වීම හේතුවෙන් රෝගීන් මෙන්ම කාර්ය මණ්ඩලය ද දැඩි අපහසුතාවකට පත්ව ඇති බව මව්බිම පුවත අනාවරණය කරයි.
පුවත කියවන්න

ජනපති කාර්යාලයේ අවධානය

“රාගම ශික්ෂණ රෝහලේ ලිෆ්ට් එක කැඩිලා වසර දෙකයි “ මැයෙන් මව්බිම පුවත්පතේ 2022. 09. 08 දින පළ වූ පුවත සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් උපදෙස් දී ඇත.
ලිපිය කියවන්න

බලධාරීයාගේ ප්‍රතිචාරය

රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශයෙහි විදුලි සෝපාන දෙකක් අක්‍රීය වී ඇති බව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තහවුරු කර ඇත.
වසර 22 ක් පමණ පැරැණි අදාළ විදුලි සෝපාන අලුත්වැඩියා කිරීමට මෙම වසරේ ප්‍රතිපාදන නොමැති වීම හේතුවෙන් ලබන වසරේ ප්‍රතිපාදන ලද වහාම අලුත්වැඩියා කරන බව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා තවදුරටත් ලිපිය මගින් සදහන් කර සිටී.
ලිපිය කියවන්න

වෙනත් ප්‍රතිචාර

වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටුවීමට සැලසුම් කළ වනජීවී කාර්යාලය පමාවීම නිසා එම ප්‍රදේශයේ වෙසෙන වනජීවීන්ගේ ආරක්ෂාවට තර්ජන එල්ල වී ඇති බව ලංකාදීප වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරයි.
ලිපිය කියවන්න

“වලල්ලාවිට වන ජීවී කාර්යාලය පමා වීමෙන් සත්ව ජීවික අනරතුරේ යන මැයින් ලංකාදීප වෙබ් අඩිවියේ 2022-08-25 දින පළවූ පුවත සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් උපදෙස් දී ඇත.
ලිපිය කියවන්න

වලල්ලාවිට ප්‍රෙද්ශය වන ජීවී සංරක්ෂණ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ප්‍ර දේශයක් ලෙස හඳුනා ගන්නා ලද වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා දැනුම් දී ඇත. ඒ සඳහා පවතින අපහසුතා පිළිබඳව එම ලිපියෙන් වැඩි දුරටත් සඳහන් කර තිබේ.
ලිපිය කියවන්න

පුවත

වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටුවීමට සැලසුම් කළ වනජීවී කාර්යාලය පමාවීම නිසා එම ප්‍රදේශයේ වෙසෙන වනජීවීන්ගේ ආරක්ෂාවට තර්ජන එල්ල වී ඇති බව ලංකාදීප වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරයි.
ලිපිය කියවන්න

ජනපති කාර්යාලයේ අවධානය

“වලල්ලාවිට වන ජීවී කාර්යාලය පමා වීමෙන් සත්ව ජීවික අනරතුරේ යන මැයින් ලංකාදීප වෙබ් අඩිවියේ 2022-08-25 දින පළවූ පුවත සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් උපදෙස් දී ඇත.
ලිපිය කියවන්න

බලධාරීයාගේ ප්‍රතිචාරය

වලල්ලාවිට ප්‍රෙද්ශය වන ජීවී සංරක්ෂණ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ප්‍ර දේශයක් ලෙස හඳුනා ගන්නා ලද වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා දැනුම් දී ඇත. ඒ සඳහා පවතින අපහසුතා පිළිබඳව එම ලිපියෙන් වැඩි දුරටත් සඳහන් කර තිබේ.
ලිපිය කියවන්න

වෙනත් ප්‍රතිචාර

අනවශ්‍ය රාජ්‍ය වියදම් හැකිතාක් කප්පාදු කරන්නැයි භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා චක්‍රෙල්ඛයක් නිකුත් කර ඇති පසුබිමක දිස්ත්‍රික් කළමනාකරුවන්ගේ රැස්වීමක් මුවාවෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රසිද්ධ හෝටලයක ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉහළ නිලධාරියකු විසින් 19 වැනිදා උත්සවයක් සංවිධානය කර ඇතැයි අනාවරණය කරයි.
ලිපිය කියවන්න

“ රාජ්‍ය වියදම් කපන චක්‍ර ලේඛය නොතකා නිවාස අධිකාරියේ ලොක්කන්ගෙන් නුවර හෝටලයක උත්සවයක්“ යන මැයින් මව්බිම පුවත්පතේ 2022. 08. 19 දින පළවූ පුවත සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් උපදෙස් දී ඇත.
ලිපිය කියවන්න

අයකිරීම් ප්‍රවර්ධනය වැඩි කිරීම සඳහා නිලධාරීන් අතර විශ්වාසය හා අලුත් බලාපොරොත්තු ඇති කිරීමේ අරමුණින් අවම වියදමකින් ඉහළ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි වැඩමුළුවක් පැවැත්වූ බව ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ වැඩ බලන සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා දැනුම් දී ඇත. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් 2022.07.24 වන විට රු. මිලියන 39, 123ක් වූ අයකිරීම් අගය 2022.08.24 වන විට රු. මිලියන 90,317ක් වූ බව එම ලිපියේ වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ.
ලිපිය කියවන්න

පුවත

අනවශ්‍ය රාජ්‍ය වියදම් හැකිතාක් කප්පාදු කරන්නැයි භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා චක්‍රෙල්ඛයක් නිකුත් කර ඇති පසුබිමක දිස්ත්‍රික් කළමනාකරුවන්ගේ රැස්වීමක් මුවාවෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රසිද්ධ හෝටලයක ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉහළ නිලධාරියකු විසින් 19 වැනිදා උත්සවයක් සංවිධානය කර ඇතැයි අනාවරණය කරයි.
ලිපිය කියවන්න

ජනපති කාර්යාලයේ අවධානය

“ රාජ්‍ය වියදම් කපන චක්‍ර ලේඛය නොතකා නිවාස අධිකාරියේ ලොක්කන්ගෙන් නුවර හෝටලයක උත්සවයක්“ යන මැයින් මව්බිම පුවත්පතේ 2022. 08. 19 දින පළවූ පුවත සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් උපදෙස් දී ඇත.
ලිපිය කියවන්න

බලධාරීයාගේ ප්‍රතිචාරය

අයකිරීම් ප්‍රවර්ධනය වැඩි කිරීම සඳහා නිලධාරීන් අතර විශ්වාසය හා අලුත් බලාපොරොත්තු ඇති කිරීමේ අරමුණින් අවම වියදමකින් ඉහළ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි වැඩමුළුවක් පැවැත්වූ බව ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ වැඩ බලන සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා දැනුම් දී ඇත. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් 2022.07.24 වන විට රු. මිලියන 39, 123ක් වූ අයකිරීම් අගය 2022.08.24 වන විට රු. මිලියන 90,317ක් වූ බව එම ලිපියේ වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ.
ලිපිය කියවන්න

වෙනත් ප්‍රතිචාර

රත්මල්ගහඇල ප්‍රාථමික විදුහලේ ළමුන් අඩුපාඩු මැද ඉතා අනාරක්ෂිත ලෙස සිය අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන බව පැවසේ. ඉතා අඩුපහසුකම් සහිතව ලී මඩුවල, කඩා ඉවත් කිරීමට යෝජිත ගොඩනැගිලිවල ළමුන් ඉගෙන ගන්නා බව වාර්තා වෙයි. ඉතා අඩු ළමුන් සංඛ්‍යාවක් සිටින මෙම පාසලේ ගොඩනැගිලි ඇතුළු පහසුකම් සලසන ලෙස විද්‍යාලයීය බලධාරීන් අදාළ බලධාරීන් වෙත නිරතුරුවම දැනුම් දී තිබේ. එසේ තිබියදීත් මෙතෙක් සාධනීය පිළිතුරක් ලැබී නොමැති බව වැඩිදුරටත් සදහන් වෙයි.
ලිපිය කියවන්න

2022. 09. 04 දින සන්ඩේ ටයිම්ස් පුවත්පතේ ‘‘අඩුපාඩු මැද කෙසේ හෝ ඔවුන් ඉගෙන ගනී‘‘ මැයෙන් පළ වූ ප්‍රවෘත්තිය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අවධානය යොමු වී තිබේ. මේ අනුව රත්මල්ගහඇල ප්‍රාථමික පාසලේ ළමුන් අඩුපාඩු මැද කෙසේ හෝ ඔවුන් ඉගෙන ගනී‘‘ මැයෙන් පළ වූ ප්‍රවෘත්තිය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලා වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දී ඇත.
ලිපිය කියවන්න

අදාළ මාධ්‍ය වාර්තාවල සදහන් සියලු කරුණු සත්‍ය නොවන බවත් ඇතැම් කරුණු සත්‍ය බව පාසලේ සිදුකළ නිරීක්ෂණයකදී අනාවරණය වූ බව කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක එස්. එන්. වීරසුන්දර මහතා පවසයි. එසේම එළැඹෙන දෙසැම්බර් නිවාඩු කාලයේදී අදාළ ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කළ හැකි නම් ප්‍රතිසංස්කරණය කර දීමටත්, එසේ නොහැකි නම් නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකරදීමටත් ආණ්ඩුකාරතුමා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබේ. වැඩිදුර කරුණු අනාවරණය කිරීම ඇමණුමෙහි දැක්වෙයි.
ලිපිය කියවන්න

පුවත

රත්මල්ගහඇල ප්‍රාථමික විදුහලේ ළමුන් අඩුපාඩු මැද ඉතා අනාරක්ෂිත ලෙස සිය අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන බව පැවසේ. ඉතා අඩුපහසුකම් සහිතව ලී මඩුවල, කඩා ඉවත් කිරීමට යෝජිත ගොඩනැගිලිවල ළමුන් ඉගෙන ගන්නා බව වාර්තා වෙයි. ඉතා අඩු ළමුන් සංඛ්‍යාවක් සිටින මෙම පාසලේ ගොඩනැගිලි ඇතුළු පහසුකම් සලසන ලෙස විද්‍යාලයීය බලධාරීන් අදාළ බලධාරීන් වෙත නිරතුරුවම දැනුම් දී තිබේ. එසේ තිබියදීත් මෙතෙක් සාධනීය පිළිතුරක් ලැබී නොමැති බව වැඩිදුරටත් සදහන් වෙයි.
ලිපිය කියවන්න

ජනපති කාර්යාලයේ අවධානය

2022. 09. 04 දින සන්ඩේ ටයිම්ස් පුවත්පතේ ‘‘අඩුපාඩු මැද කෙසේ හෝ ඔවුන් ඉගෙන ගනී‘‘ මැයෙන් පළ වූ ප්‍රවෘත්තිය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අවධානය යොමු වී තිබේ. මේ අනුව රත්මල්ගහඇල ප්‍රාථමික පාසලේ ළමුන් අඩුපාඩු මැද කෙසේ හෝ ඔවුන් ඉගෙන ගනී‘‘ මැයෙන් පළ වූ ප්‍රවෘත්තිය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බලා වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දී ඇත.
ලිපිය කියවන්න

බලධාරීයාගේ ප්‍රතිචාරය

අදාළ මාධ්‍ය වාර්තාවල සදහන් සියලු කරුණු සත්‍ය නොවන බවත් ඇතැම් කරුණු සත්‍ය බව පාසලේ සිදුකළ නිරීක්ෂණයකදී අනාවරණය වූ බව කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක එස්. එන්. වීරසුන්දර මහතා පවසයි. එසේම එළැඹෙන දෙසැම්බර් නිවාඩු කාලයේදී අදාළ ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කළ හැකි නම් ප්‍රතිසංස්කරණය කර දීමටත්, එසේ නොහැකි නම් නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකරදීමටත් ආණ්ඩුකාරතුමා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබේ. වැඩිදුර කරුණු අනාවරණය කිරීම ඇමණුමෙහි දැක්වෙයි.
ලිපිය කියවන්න

වෙනත් ප්‍රතිචාර